Skapa vinnarkulturen i teamen

Ibland kanske du får höra att det finns en vinnarkultur eller att det sitter i väggarna. När man frågar vad det är som sitter i väggarna är det ingen som kan förklara det. Kulturen sitter inte i väggarna i en organisation, den finns inuti oss själva. Kultur skapas och sprids genom de värderingar vi dagligen utstrålar. Kultur skapas utifrån vad vi säger och vad vi gör. Väljer vi att fokusera på det som fungerar och går bra, kommer det att påverka vår kultur…. eller om vi väljer att fokusera tvärtom. Att skapa en bra organisationskultur tar lång tid, men att rasera densamma kan ta en sekund.

För att inte nämna hur viktig kulturbärarna är för en organisation. Kulturbärare kan vara skillnaden mellan att vara medioker till att ha en vinnarkultur. De som har störst inverkan på kulturen är ledarna – såväl de formella som de informella.

Sammantaget så handlar kulturen om

  • Vilka är vi och vad står vi för?
  • Vilka är våra “stories”… och var kommer vi från?
  • Att vi har en efterlevd värdegrund och jag som medarbetare vet vad som gäller
  • Att jag får återkoppling och feedback som utvecklar mig
  • Att jag har en bra dialog med min ledare, dvs att min ledare är aktiv och inspirerar, återkopplar, coachar, utmanar och visar omtanke
  • Att vi skapar en medvetenhet om kulturens betydelse för våra prestationer. En medvetenhet som börjar i ledningsgruppen
  • Att vi är medvetna om vad vi behöver fortsätta med och vad behöver vi ta bort för att lyckas med det vi vill
  • Att vi har tydliga symboler hjälper oss att stärka vår kultur?
  • Att vi har meningsfulla mål som skapar energi och inspiration i vardagen som alla medarbetare kan förstå och acceptera

Så kan Convinto hjälpa dig

Convinto kan hjälpa dig och din organisation att skapa en stark och enad organisationskultur med en drivkraft för att få inspirerade, ambitiösa och glada medarbetare. Tänk på, vi vill alla tillhöra och bidra till någonting. Något bra kanske till och med något extraordinärt. Vi vill alla fylla en roll, tjäna ett syfte. Om vi kan passa in i en kulturell ram som vi verkligen köper, är vi redo att gå in med full kraft.

Ett sätt att starta en “utvecklingsresa” av kulturen är att reflektera över vilka inslag i din vardag som begränsar er utveckling. Ställ frågor och var nyfiken på dessa områden och be dina kollegor beskriva varför ni gör på ett visst sätt? Vad leder vårt beteende till och vill vi ha konsekvenserna?

Kontakta Convinto för mer information

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Artiklar inom ämnet