Tack så mycket!

Tack, du kommer nu att få Convintos regelbundna inspirationsboostar!

 


Grattis , Din resa börjar nu… och som alla ”resor” är det alltid bra att veta var den startar.

Ett sätt att ta reda på det är att använda ett SMAK-test. Forskning bland framgångsrika personer visar att det framför allt är fyra faktorer som spelar in. De kallas för SMAK-faktorerna. De står för ”Självbild”, ”Målbild”, ”Attityd” och ”Känsla”.

Forskningen gjordes inledningsvis på de mycket framgångsrika idrottare och den visade att dessa hade några gemensamma nämnare:

  • Självbild – Hur du ser på dig själv. Hur din självkänsla och ditt självförtroende är. Hur ditt inre samtal låter
  • Målbild – Vilka bilder du har av framtiden och hur du ser på dessa.
  • Attityd – Hur du tolkar det som händer dig och det som händer runt omkring dig, dvs ditt ”mindset”
  • Känsla – Vilken känsla du har när du ska prestera och känslan du har i livet i stort.

Senare forskning har visat att SMAK-faktorerna spelar stor roll inom flera områden bland annat framgång i arbetslivet. I de undersökningar som gjorts om framgång i livet har SMAK-faktorer som haft ett signifikativt samband med livsframgång alltid tillhört dessa fyra. SMAK faktorerna ligger inte bara bakom topprestationer utan även bra hälsa och välmående.

Gör SMAK- testet och använd analysfrågorna i slutet på testet för att reflektera på ditt resultat.