så säger kunderna

AC Floby

”Convinto har gett oss verktyg och arbetssätt som har bidragit till att vi har kunnat arbeta systematiskt och metodiskt med vår förändringsresa utifrån ett nytt ägarskap. Arbete med Convinto har varit enkelt och värdeskapande. Det har varit rätt nivå på dialoger utifrån vårt behov av support.”
– Catarina Källgren, Director of HR & Work Environment

MTG IT

”Att samarbeta med Convinto har stärkt vår verksamhet på flera plan. Med Convintos utbildningarna och stöd har vi utvecklat vårt samarbete såväl inom vår organisation som med våra kunder. Jag uppfattar Convinto som mycket professionella, kompententa och inspirerande inom utvecklingen av organisationer, team och medarbetare.”
– Stefan Rydbjer, Drift- och supportchef, MTG IT

goliskaGöliska IT

”Convinto har med sin kunskap och erfarenhet kring organisationsutveckling gett oss på Göliska IT verktyg och inspiration till att utveckla vår verksamhet internt och i dialogen med våra kunder. Convinto hjälper oss att nå våra mål med nöjda kunder och en växande verksamhet.”
– Anders Thörn, VD

furhoffsFurhoffs

”Furhoffs rostfria är inne i en stark tillväxtfas, som kräver ett förändrat sätt att leda verksamheten samt en tydligare målnedbrytning ner på individnivå. Convinto utbildar vår ledningsgrupp genom att fram en strategisk utvecklingsplan. Stämningen på våra möten präglas av kreativitet och förändringsbenägenheten är stor i vår grupp. ”
– Björn Furhoff, VD

rotage

Rotage

”Vårt arbete med Convinto har varit utvecklande och stimulerande och en viktig kugge i vårt framtida lagbygge. Convinto har gett mig som ledare utvecklad kompetens i att vara en coachande ledare som bland annat gett vår försäljningsorganisation mer öppenhet i våra dialoger och bättre samsyn och samarbete. Vi fokuserar nu gemensamt på glädjande, engagerande delar i vår vardag som skapar stimulans.”
– Bo Hansson, säljchef

dmgmori

DMG MORI

”Arbetet med Convinto har skapat förståelse i organisationen att det behövs både struktur och en kultur som understödjer processerna och att båda är helt nödvändiga för att lyckas. Convinto har hjälpt mina ledare att ställa sig själva frågan om dom är tillräckligt bra coacher och inspiratörer eller om dom kan utveckla det för att hjälpa medarbetarna att använda sin fulla potential. Vårt mål är 25 % marknadsandel. Convinto har hjälpt oss på resan att skapa en klar plan var vi behöver göra med svar på hur och varför.”
– Fredrik Gedda, VD

thelindataThelin Data

”Thelin Data AB är ett företag med över 25 år i IT-branschen. IT-branschen är just nu inne i ett av sina största trendskiften någonsin, transformeringen till molnet. Convinto har hjälpt oss på Thelin Data att strukturera vårt arbete och vår organisation i denna stora förändringsfas som vi är inne i. Convintos hjälp har varit ovärderlig för oss i att leda oss i rätt riktning.”
– Henrik Garpenrud, VD