Convinto samarbetar med Bengt Baron och Peter Wallin

Beta Performance Index med Bengt Baron och Peter Wallin i spetsen har valt Convinto som sin samarbetspartner i Västsverige.  
Läs Mer…

Convinto hjälper företag att nå nya nivåer

Fredrik Gedda, VD DMG MORI, berättar om vilka effekter samarbetet med Convinto har medfört
Läs Mer…

Att följa ledaren är viktigare än…

Undersökningar visar att den generation som nu kommer ut på arbetsmarknaden hellre kommer att välja att följa en chef, det vill säga en person, än ett specifikt företag. Fundera en stund över det… Vad kommer det att innebära för just din verksamhet? Det kanske innebär att du behöver se till att just ni har de chefer som många vill följa – då kommer ni att attrahera den arbetskraft ni vill
Läs Mer…

Furhoffs utvecklar sina ledare till nya nivåer

Furhoffs är ett framgångsrikt företag med mer än hundra års erfarenhet inom tillverkning av rostfria produkter. Med devisen rätt kvalitet och hög leveransprecision når Furhoffs mycket goda resultat. Under hösten och vintern har Convinto utbildat Furhoffs produktionsledare inom ledarskap. ”Den här typen av utbildningar, där vi tränar på att använda ledarverktyg och samtidigt skapar ett gemensamt synsätt kring ledarrollen, är viktigt för oss i vår fortsatta utveckling av Furhoffs” säger Jan
Läs Mer…

Ny metod gav kommunen helt andra resultat

Kommunen, som årligen genomför en hel del stora och små projekt, insåg att de var tvungna att göra något för att utveckla sitt sätt att bedriva projekt. De ville använda en metod som tydligt medför beskrivning av vilka effekter som projekten kan leda till och hur vägen för att realisera kan se ut. En metod där användaren och intressenterna involveras tidigt bl a genom att skapa visuella kartor och modeller av framtiden. Då krav
Läs Mer…

Hur uppnår jag mentala topprestationer?

Hur får du tillgång till dina mentala resurser i en vardag fylld av stress och prestationskrav? Hur gör du för att försätta dig i ett optimalt prestationstillstånd? De senaste årens hjärnforskning har funnit mycket ny och värdefull kunskap kring hur hjärnan fungerar. Kunskap som rätt omsatt kan göra stor skillnad för dig. Hittills är det få personer som kommit till insikt kring vilken förändring det går att göra i livet,
Läs Mer…

Investerar du i ledarskap?

Under våren och sommaren har flera av våra kunder utbildat sina ledare i Convintos ledarträning – 12 chefer från produktionsorganisationen för ett mellanstort tillverkande företag. Teamledare och avdelningschefer från en internationell koncern är ytterligare ett exempel.  
Läs Mer…

Convinto gratulerar New Sweden MRT till framgångarna i Lysekil Women’s Match Racing

Convinto är stolta över att få möjligheten att hjälpa en av världens absolut bästa kvinnliga seglingsteam inom matchracing med den mentala träningen, att skapa den vinnande känslan samt att utvecklas som individer och team. New Sweden Match Racing Team kom på en meriterande 4:e plats och visade ännu en gång att de tillhör den yppersta världseliten. Stort grattis!   Se repotaget om det framgångsrika teamet      
Läs Mer…

Ledningsgrupp når nya nivåer

Nyetablerad ledningsgrupp fick en ”kick-start” med Convintos hjälp – etablerade ett gemensamt synsätt kring delaktighet i gruppen och utformade målbilder och delmål. Vi jobbade fram ett gemensamt syfte för ledningsgruppen som bl a kom att påverka utformning av kommunikationsformer och det personliga ställningstagandet
Läs Mer…

Förändringsledare öppnar nya perspektiv

Stöd till kommun med ett större förändringskrav från politik och kommunledning. Förändringen ställde ökade krav på samarbetsformer och involvering från stödprocesser. Convinto agerade förändringsledare i syfte att etablera synsätt och nya arbetssätt i gruppen som bl a ställde krav på närhet, dialog och kompetensutveckling.
Läs Mer…