Kvaliteten på din kommunikation är den respons du får

Det sägs att ca 70% av de energikrävande processer vi kallar konflikter, egentligen inte är konflikter alls. De är bara hjärnspöken eller missförstånd uppkomna av brist på förståelse. Tänk hur mycket energi du kunde spara genom att leva efter devisen ”Kvaliteten på min kommunikation är den respons du får”. Det sätt vi kommunicerar med andra och oss själva bestämmer i sista hand kvaliteten på våra liv

Läs Convintos senaste artikel i Äntligen Företag