iStock_000020205592Large

Under våren och sommaren har flera av våra kunder utbildat sina ledare i Convintos ledarträning – 12 chefer från produktionsorganisationen för ett mellanstort tillverkande företag. Teamledare och avdelningschefer från en internationell koncern är ytterligare ett exempel.