Convinto hjälpte Töreboda kommun med en större organisationsutveckling inom Hemtjänsten, där bl a  nya arbetslag skulle skapas och några nya ledare skulle tillkomma. Att ta hjälp från Convinto fick hela processen att fungera riktigt bra, då vi var tvungna att driva förändringsarbete samtidigt som verksamheten rullar kräver hjälp utifrån. En av de stora effekterna med att ta hjälp från en extern konsult gjorde att vi fick ett bredare perspektiv i förändringsarbetet. Convintos stöd medförde att förändringsarbetet fick en högre status hos både medarbetare och kollegor säger Carina Stenberg, enhetschef för Hemtjänsten i Töreboda kommun.