Furhoffs är ett framgångsrikt företag med mer än hundra års erfarenhet inom tillverkning av rostfria produkter. Med devisen rätt kvalitet och hög leveransprecision når Furhoffs mycket goda resultat. Under hösten och vintern har Convinto utbildat Furhoffs produktionsledare inom ledarskap.

Janne o Thomas

”Den här typen av utbildningar, där vi tränar på att använda ledarverktyg och samtidigt skapar ett gemensamt synsätt kring ledarrollen, är viktigt för oss i vår fortsatta utveckling av Furhoffs” säger Jan Adolfsson, produktionschef på Furhoffs.