Convinto inspirerade på Bjertorp Slott

Convinto var en av inspiratörerna vid Feel Inspirations nätverkskonferens på Bjertorp Slott 4:e sep. Temat var Företagsutveckling –  målsättning, struktur och tillväxt där Biltjänst grundare och ägare, Peter Fröjd var med på scenen.
Läs Mer…

Näringsliv och idrott i Världsklass!

Tisdag 21 maj arrangerar Convinto, Beta Team Performance, Tillväxt Lidköping och Villa Lidköping ett seminarium där vi diskuterar vad som är framgångsfaktorerna för att vinna affärer och mästerskap. Vad är likheterna och vad är olikheterna? Program:11:00 – 11:45 Lunch11:45 – 14:00 Seminarium, näringsliv och idrott i världsklass.Seminariet är kostnadsfritt. Plats:Sparbanken Lidköping Arena Anmälan:
Läs Mer…

Ledare och Team i världsklass

Convinto föreläste för SBL Datas kunder om vad är skillnaden som gör skillnad för att ta ditt ledarskap och ditt team till världsklass. Vad är det de  mest framgångsrika entreprenörer och teamen gör? Vilka beteenden har de, hur de hanterar motgångar, vilka vanor som tar dem till absoluta toppnivån? hur de hanterar motgångar, vilka vanor som tar dem till absoluta toppnivån.
Läs Mer…

Hur gör du för att begränsa dig?

Man skulle kunna tro att det är världsliga ting som begränsar oss mest i livet, som pengar, utbildning, utseende, social status eller bakgrund. Att tro det är att göra det enkelt för sig…   Läs Convintos artikel i Äntligen Företag
Läs Mer…

Spelar du match varje dag?

Inom elitidrotten är det träning, träning, träning, träning, match. Träning, träning, träning, träning, match. Minoriteten av all tid läggs på skarpt genomförande, medan vi som befinner oss i näringslivet tror att vi kan spela match hela tiden, att vi kan briljera utan att träna något alls. Läs Convintos senaste artikel i Äntligen Företag
Läs Mer…

Kvaliteten på din kommunikation är den respons du får

Det sägs att ca 70% av de energikrävande processer vi kallar konflikter, egentligen inte är konflikter alls. De är bara hjärnspöken eller missförstånd uppkomna av brist på förståelse. Tänk hur mycket energi du kunde spara genom att leva efter devisen ”Kvaliteten på min kommunikation är den respons du får”. Det sätt vi kommunicerar med andra och oss själva bestämmer i sista hand kvaliteten på våra liv Läs Convintos senaste artikel i
Läs Mer…

Finns det vinnarkulturer i näringslivet?

Vad är det som gör att vissa företag lyckas år efter år? Att de gör bra resultat oavsett konjunkturcykel där medarbetarna både mår och presterar bra. Kan det vara så att dessa företag har det som inom idrotten kallas för en vinnarkultur? I organisationer och runt omkring i idrottsvärlden hör man ofta att “Det finns en vinnarkultur” eller att “Det sitter i väggarna”. När jag frågar vad det är som
Läs Mer…

Convinto & Beta Team Performance tränar Sörmland Vattens ledare

I jakten på en lämplig leverantör var det viktigt att Sörmland Vatten själva skulle kunna jobba vidare med ledarutbildningen även efter att den valda konsulten hade avslutat sitt uppdrag. Valet föll på Convinto som samarbetar med BETA Team Performance.    
Läs Mer…

De flesta vill utvecklas, men få vill förändras…

Hjärnan ogillar förändring, men verkar gilla utveckling. Att driva utvecklings- eller förändringsprojekt är en utmaning som kräver såväl en bra planering, flexibilitet och tålamod. Läs Convintos senaste artikel i Äntligen Företag
Läs Mer…

Vilken världsbild styr din organisation?

”Vad är det som avgör vad som är viktigt för oss här i livet?” och ”Vad ligger bakom våra handlingar?” En teori är att våra värderingar styr våra trossatser, som i sin tur styr hur vi handlar. Hur får vi våra värderingar och varför skiljer de sig åt i olika grupper av människor? Läs Convintos senaste artikel i Äntligen Företag
Läs Mer…