Ledarutbildningen
”Led hela människan!”

Ledarutbildning för chefer och ledare

Vad är bra ledarskap?

Ledarskapet i en organisation är det mest avgörande för både dess välmående och prestationsförmåga.

Ledarskapet är även den faktor som har störst inverkan på organisationskulturen och ett medvetet ledarskap leder till kraftfulla resultat!

  • Vilket ledarskap passar dig?
  • Hur får du gruppen att hamna i ett högpresterande läge?
  • Hur kan du som ledare hjälpa medarbetare att komma dit?
  • Hur kommunicerar du för att skapa engagemang och vilja?
  • Hur skapar du som ledare en gemensam målbild inom ditt team?

Vad säger de som gått utbildningen?

”Innehåll och framförandet av kursledare nådde hela vägen fram”

”Många praktiska övningar som gav oss mycket. Jag fick verktyg och exempel på situationer som hjälper mig i vardagen”

”Lärorikt! Fått en annan synvinkel på ledarskap. Bra med verkliga händelser att relatera till”

Du kommer att lära dig:

• Vilka sidor hos dig som du kan arbeta med för att utvecklas som ledare
• Hur du kan hantera svåra samtal, motstånd och de som ”går på tvären”
• Hur du kan leda mot mål med motivation som drivkraft
• Hur du leder möten som skapar energi och fokus mot de gemensamma målen
• Coachingtekniker som får dina medarbetare att vilja växa och ta ansvar
• Ledarverktyg för bland annat

– effektiv prioritering och delegering
– tydlig kommunikation
– konflikthantering
– skapa tillit och engagemang
– skapa välmående i teamet

Aktionsbaserat lärande

Ledarutbildningen är aktionsbaserad, dvs bygger på upplägget med föreläsningar varvat med gruppövningar, enskild reflektion, bikupe- diskussioner samt storgruppsdiskussion.

Det är stort fokus vid att alla diskussioner skall komma så nära deltagarnas upplevda verklighet som möjligt. Inget moment stannar vid det teoretiska utan knyts till praktiska verktyg för maximal insikt och inlärning.

Använd hela din potential

Vi är övertygade om att de allra flesta ledare och organisationer har en enormt stor potential som de inte nyttjar fullt ut och utbildningen är designad att ge nya perspektiv och metoder som du kombinerar med det som fungerar bra idag. Du utvecklar och integrerar mentala processer och mer av din potential som ledare med verksamhetens befintliga mål och strategier.

Kursledare


Utbildningen ges av Thomas Viksberg från Convinto AB och Daniel Ekholm från Evolutionary AB.

Tillsammans har Thomas och Daniel varumärket The Team Development Team och arbetar med organisations och ledarutveckling, coaching och mera. Läs mer på convinto.se och theteam.nu.

Thomas Viksberg

Thomas Viksberg är ledar- och organisationsutvecklare samt föreläsare med fokus inom prestationspsykologi och teamutveckling.

Thomas har drygt 20 års erfarenhet från branschen och jobbat med såväl stora multinationella företag som kommuner och idrottsföreningar.

Thomas är certifierad ICC businesscoach, NLP Business Trainer Coach samt mental tränare och har lång erfarenhet av utbildningar inom ledarskap, ledningsgrupper, coachning samt av att driva utveckling och förändring.

www.convinto.se

Daniel Ekholm

Daniel utvecklar ledare, team och organisationer i sitt arbete som konsult, coach och föreläsare.

Positiv- och framgångspsykologi samt att skapa förändring genom att arbeta upplevelsebaserat är några av Daniels starkare kort och Daniel har sedan drygt 15 år med grupper, team och individer skapat effektiv utveckling.

Daniel har en kandidatexamen i psykologi och är bland annat utbildad professionell team- och individcoach samt NLP Business Master Coach. Daniel har även bred erfarenhet av idrott, mental träning och meditation och är bland annat flerfaldig svensk mästare och före detta landslagsman i kampkonst.

www.danielekholm.se


Hört från deltagare

”Utbildningen har överträffat mina förväntningar. Världsklass!”

”Bra gruppövningar och lärarnas frågor och sättet att genomföra hjälpte oss till insikt samt att vara engagerade!”

”Fantastiskt bra! Lärt mig otroligt mycket jag kommer ta in i vardagen och på jobbet.”

”Hjälpt mig hur jag uttrycker mig i svåra samtal samt att våga delegera mera”

”Bra variation mellan teori och praktik och aktiva ledare!”


Var?

Kursen genomförs på två + två heldagar och på dagtid och platsen är på Lumber & Karle i Kvänum.

När?

Datum för nästa utbildningstillfälle är inte fastställt.

Är du intresserad? Skicka ett mejl

Priser

Priset för utbildningen är 15 800kr + moms inklusive kursmaterial, kursintyg samt lunch och för- & eftermiddagsfika.

Anmälningsavgiften om 2 500kr faktureras i samband med anmälan. För ytterligare info och anmälningsföreskrifter besök convinto.se.

Anmälan och avbokning

Anmälan är bindande. Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka om kursen avbokas. Hela utbildningsbeloppet ska vara betalt 30 dagar före utbildningens startdatum. Om du avbokar utbildningen senast 30 dagar före utbildningsstarten får du hela beloppet tillbaka (minus anmälningsavgiften). Om du avbokar kursen mindre än 30 dagar före kursstarten sker ingen återbetalning.

Mer info

För mer information kontakta oss via info@convinto.se

Anmälan


  • Ange här ev allergier, specialkost etc.
  • Så hanterar Convinto dina personuppgifter

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.