Furhoffs ledning når nya nivåer

Furhoffs ledningsgrupp anlitade Convinto för att utveckla sitt sätt att leda företaget. Ett arbete som pågått under större delen av 2016 och avslutades under februari 2017. ”Furhoffs är inne i en stark tillväxtfas, som kräver ett förändrat sätt att leda verksamheten samt en tydligare målnedbrytning ner på individnivå. Convinto har utbildat vår ledningsgrupp genom att fram en strategisk utvecklingsplan. Stämningen på våra möten präglas av kreativitet och förändringsbenägenheten är stor i
Läs Mer…

Convinto skriver i Äntligen Företag & Affärer

LTS Media har valt Convinto som skribent i den nya tidningen Äntligen Företag & Affärer    
Läs Mer…

Organisationsutveckling med lyckat resultat

Convinto hjälpte Töreboda kommun med en större organisationsutveckling inom Hemtjänsten, där bl a  nya arbetslag skulle skapas och några nya ledare skulle tillkomma. Att ta hjälp från Convinto fick hela processen att fungera riktigt bra, då vi var tvungna att driva förändringsarbete samtidigt som verksamheten rullar kräver hjälp utifrån. En av de stora effekterna med att ta hjälp från en extern konsult gjorde att vi fick ett bredare perspektiv i förändringsarbetet. Convintos stöd medförde
Läs Mer…

Convinto utvecklar ledare på Werners Gourmet Service till nya nivåer

Convinto coachar ledare på Werners Gourmet Service till nya insikter. ”Att alltid vara i ständig utveckling är viktigt som företag. Detta innebär att även ledarskapet kräver förändring för att anpassa sig till företagets utveckling. Convinto fick mig att förstå vikten av att allt utgår ifrån mig på hur mitt ledarskap uppfattas i organisationen.” säger Henrik Clemenson, säljchef.  
Läs Mer…

Gothia Science Park utbildas av Convinto

Företagscoacherna på Gothia Science Park i Skövde och Göteborg har under hösten-16 gått Convintos coachutbildning. Målsättningen har varit att få fler verktyg och metoder för att bli än mer framgångsrik i utvecklingen av alla de företag som finns i inkubatorn. ”Vi vill få ett utvecklat sätt att hålla coachande samtal, samtidigt som vi ökar vår självinsikt över hur vi bemöter våra bolag” säger Anne-Marie Kaufmann, på Gothia Science Park. ”En av
Läs Mer…

Convinto samarbetar med Bengt Baron och Peter Wallin

Beta Performance Index med Bengt Baron och Peter Wallin i spetsen har valt Convinto som sin samarbetspartner i Västsverige.  
Läs Mer…

Convinto hjälper företag att nå nya nivåer

Fredrik Gedda, VD DMG MORI, berättar om vilka effekter samarbetet med Convinto har medfört
Läs Mer…

Att följa ledaren är viktigare än…

Undersökningar visar att den generation som nu kommer ut på arbetsmarknaden hellre kommer att välja att följa en chef, det vill säga en person, än ett specifikt företag. Fundera en stund över det… Vad kommer det att innebära för just din verksamhet? Det kanske innebär att du behöver se till att just ni har de chefer som många vill följa – då kommer ni att attrahera den arbetskraft ni vill
Läs Mer…

Furhoffs utvecklar sina ledare till nya nivåer

Furhoffs är ett framgångsrikt företag med mer än hundra års erfarenhet inom tillverkning av rostfria produkter. Med devisen rätt kvalitet och hög leveransprecision når Furhoffs mycket goda resultat. Under hösten och vintern har Convinto utbildat Furhoffs produktionsledare inom ledarskap. ”Den här typen av utbildningar, där vi tränar på att använda ledarverktyg och samtidigt skapar ett gemensamt synsätt kring ledarrollen, är viktigt för oss i vår fortsatta utveckling av Furhoffs” säger Jan
Läs Mer…