Finns det öppenhet och tillit i ditt team?

Att kunna samarbeta i ett team är idag väldigt centralt för att åstadkomma goda prestationer på i stort sett alla områden, och ändå är den ”sociala världen i teamet” också en källa till stora konflikter och många lyckas tyvärr aldrig bemästra ”spelreglerna” där. Jag kan uppleva att många arbetsgrupper eller team kan sakna en bra tillit till varandra, dvs de vågar inte anförtro sig till medlemmarna i teamet. När de
Läs Mer…