så säger kunderna

goliskaGöliska IT – Anders Thörn, VD

”Convinto har med sin kunskap och erfarenhet kring organisationsutveckling gett oss på Göliska IT verktyg och inspiration till att utveckla vår verksamhet internt och i dialogen med våra kunder. Convinto hjälper oss att nå våra mål med nöjda kunder och en växande verksamhet.”

furhoffsFurhoffs – Björn Furhoff, VD

”Furhoffs rostfria är inne i en stark tillväxtfas, som kräver ett förändrat sätt att leda verksamheten samt en tydligare målnedbrytning ner på individnivå. Convinto utbildar vår ledningsgrupp genom att fram en strategisk utvecklingsplan. Stämningen på våra möten präglas av kreativitet och förändringsbenägenheten är stor i vår grupp. ”

rotage

Rotage – Bo Hansson, säljchef

”Vårt arbete med Convinto har varit utvecklande och stimulerande och en viktig kugge i vårt framtida lagbygge. Convinto har gett mig som ledare utvecklad kompetens i att vara en coachande ledare som bland annat gett vår försäljningsorganisation mer öppenhet i våra dialoger och bättre samsyn och samarbete. Vi fokuserar nu gemensamt på glädjande, engagerande delar i vår vardag som skapar stimulans.”

dmgmori

DMG MORI – Fredrik Gedda, VD

”Arbetet med Convinto har skapat förståelse i organisationen att det behövs både struktur och en kultur som understödjer processerna och att båda är helt nödvändiga för att lyckas. Convinto har hjälpt mina ledare att ställa sig själva frågan om dom är tillräckligt bra coacher och inspiratörer eller om dom kan utveckla det för att hjälpa medarbetarna att använda sin fulla potential. Vårt mål är 25 % marknadsandel. Convinto har hjälpt oss på resan att skapa en klar plan var vi behöver göra med svar på hur och varför.”

thelindataThelin Data – Henrik Garpenrud, VD

”Thelin Data AB är ett företag med över 25 år i IT-branschen. IT-branschen är just nu inne i ett av sina största trendskiften någonsin, transformeringen till molnet. Convinto har hjälpt oss på Thelin Data att strukturera vårt arbete och vår organisation i denna stora förändringsfas som vi är inne i. Convintos hjälp har varit ovärderlig för oss i att leda oss i rätt riktning.”

gebilGustaf E Bil – Johan Sunnemark, VD

”Att samarbeta med Convinto har stärkt hela bolaget på flera plan. Genom att utveckla och förädla bolagets värdegrunder har det givit oss en röd tråd att arbeta efter. Vi har tagit del av Convintos verktygslåda i utbildningarna vilket förbättrat vår organisation och gjort oss mer framgångsrika inom främst ledarskap och coaching. Jag uppfattar Convinto som mycket professionella, kompententa och inspirerande inom utvecklingen av företag och dess individer.”