design_141127_03

Kort om Convinto

Convinto hjälper dig att dra nytta av möjligheter, utveckla och förbättra din eller din verksamhets prestationer – som ledare, medarbetare, chef eller som idrottare. Genom att bli mer medveten om vad som tar dig eller din organisation till nästa nivå startar du resan.
Thomas Viksberg har över 20 års erfarenhet inom ledar- och organisationsutveckling. Thomas är certifierad NLP Practitioner samt ICC coach på business- och individnivå. Han jobbar som mentalcoach åt elitidrottare inom såväl individuell idrott som lagidrott.

Månadens kraftfulla fråga

Hur motiverar du dig till en fantastisk höst?

Ett urval av våra kunder

goliska_gray
furhoffs_gray
rotage_gray
dmgmori_gray

Så säger våra kunder

DMG MORI – Fredrik Gedda, VD
”Arbetet med Convinto har skapat förståelse i organisationen att det behövs både struktur och en kultur som understödjer processerna och att båda är helt nödvändiga för att lyckas. Convinto har hjälpt mina ledare att ställa sig själva frågan om dom är tillräckligt bra coacher och inspiratörer eller om dom kan utveckla det för att hjälpa medarbetarna att använda sin fulla potential. Vårt mål är 25 % marknadsandel. Convinto har hjälpt oss på resan att skapa en klar plan var vi behöver göra med svar på hur och varför.” 

Vad söker du?

LEDARE & CHEF

Ledarskap för topp prestationer

Den nya tidens ledarskap – hur ser det ut? Vilka krav ställs på dagens ledare? Vilken värld behöver en ledare förhålla sig till idag? Hur kan vardagen för dig som chef och ledare utvecklas till det du vill?

GRUPPUTVECKLING

Från självklar till Vi-klar

Grupputveckling handlar om att bygga ett bra team, skapa en bra laganda och utveckla det med hänsyn till alla individer i gruppen. Hur du utvecklar din grupp och får den att prestera bättre. Har vi målbilder nedbrutna till en nivå där var och en förstår hur man bidrar till det gemensamma målet?

IDROTTARE

Ta fram ditt ideala prestationstillstånd

Lär dig att använda de mentala resurserna som kan ta dig till nästa nivå. Sätt gränsöverskridande mål för att skapa den inre motivationen som gör att du vill förändra. Skaffa sig minnen från framtiden!